Welcome to U-pin

大二班活动---制作春联

时间:2011-12-31 09:32:41  来源:  作者:高新文理幼儿园 石春颖

                                         一副对联

                                                            满满的祝福

                                                       带着孩子们纯真的心

                                                       祝所有的爸爸妈妈们

                                                            在新的一年

                                              身体健康!  工作顺利!  万事如意!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg