Welcome to U-pin

后勤食品安全相关制度知识培训

时间:2011-10-20 08:47:32  来源:  作者:保健室

 时间:20111019日下午3

地点:员工餐厅
参会人员:厨房全体人员及后勤相关人员
培训内容:
1、              餐饮服务食品安全监督管理制度
2、              食品仓储管理制度
3、              食品添加剂使用管理制度
4、              食品采购索证及管理制度
5、              厨房管理制度
6、              餐具用具清洗消毒管理制度
7、              食品留样制度
8、              烹饪间加工管理制度
9、              面点制作管理制度
10、         原料粗加工管理制度
11、         餐饮从业人员健康管理知识培训制度
12、         学校食堂食品安全管理制度