Welcome to U-pin

温馨提示

时间:2009-11-18 10:35:41  来源:  作者:周大夫

 各位家长:

进入秋季以来,早晚温差较大,气候变化无常,对于幼儿来说,既是肠道疾病的高发季节,也是呼吸道疾病的高发季节。因此,幼儿园特别提醒家长们,注意饮食卫生,不在街边小摊吃东西。外出回家和饭前一定要把小手洗干净。早晚记着给孩子加一件外衣,大风和扬沙天气要戴上口罩。

如果您的孩子已经患上感冒,建议您尽量让孩子在家休息,便于护理,也可减少集体儿童相互间的交叉感染。

还要特别提醒带药的家长:请您一定记住,凡是给孩子带的药品,一定用纸包好或装入信封,写上孩子的班级、姓名、药名、用法、用量。然后将药交给保健室。

感谢您的配合。

                                                        高新文理幼儿园保健室

                                                         2009-11-6